Skip links
Grădiniță și creșă - Jucu

Locatia: Comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, jud. Cluj

Functiune: Învățământ

Anul proiectării/Anul finalizării: 2020/2024

Status: Finalizat

Suprafața construită desfășurată: 1768,92 m2

Regim de înălțime: P+M

Faza de proiectare: DTAC/PT+DE

 

Echipa de proiect: Arh. Adina Sztahura, Arh. Anita Deac, Arh. Judit Józsa

Amplasată într-o localitate rurală în plină dezvoltare economica și demografică, clădirea propusă răspunde nevoilor sociale și îmbunătățește condițiilor în care copiii își petrec primii ani de viața. Provocarea a constat din reconfigurarea întregului ansamblu, astfel încât să corespundă cerințelor și standardelor în vigoare și totodată, să satisfacă nevoile utilizatorilor și comunității, prin îmbunătățirea calității la nivel funcțional, estetic, al volumetriei unitare și utilizarea materialelor într-o maniera creativă.

Având în vedere starea și organizarea planimetrică a construcțiilor existente, s-a realizat extinderea celor două corpuri, supraetajarea prin mansardare parțială și recompartimentarea acestora pentru a completa cele două programe de învățământ cu unități funcționale de deservire indirectă (bucătărie și anexe, cabinete medicale cu izolator), o sală multifuncțională și suplimentarea spațiilor de grup sanitar astfel încât să deservească funcțiunile noi propuse.

 

 

Unitățile funcționale de bază ale celor două programe de învățământ sunt organizate la nivelul parterului. Grădinița dispune de 5 săli de grupă amplasate pe latura de est a corpului de clădire, cu acces pe acceași latură a amplasamentului, iar creșa dispune de 2 săli de grupă, amplasate pe latura nordică având accesul de pe drumul secundar. Amplasarea zonei funcționale de deservire indirectă care cuprinde bucătăria și spațiile conexe permite relaționarea acesteia cu ambele programe de învățământ. Mansardă găzduiește în primul volum zona administrativă constând din 7 birouri, un spațiu de depozitare, grupuri sanitare aferente, iar în al doilea volum o sală multifuncțională cu hol și grupuri sanitare, care poate funcționa independent de funcțiunile de la parter dispunând de acces separat din exterior.

 

 

Funcțiunea clădirii se ghicește și la exterior prin caracterul ludic dat atât prin amenajarea spațiilor exterioare care încurajează esența jocului liber, a relației dintre interior și exterior, marcate prin goluri cu tamplarie de culoare verde, cât și prin placare volumelor aferente extinderilor cu lambriuri verticale și oblice din lemn și tablă prefaltuita de culoare gri care oferă de asemenea o identitate distinctă clădirii în peisaj.