Skip links

CLĂDIRE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR – COVASNA

La cererea beneficiarilor se propune realizararea unei „Clădiri pentru învățământ preșcolar și învățământ primar”. Corpul de clădire propus vine în întâmpinarea nevoilor sociale și îmbunătățirea condițiilor în care copii își petrec primii ani de viața. Se propune realizarea unei construcții care va avea funcțiunea principală de învățământ, fiind organizată astfel încât să răspundă nevoilor specifice. Din punct de vedere functional, clădirea cuprinde o sală multifuncțională, cu o capacitate totală de 70 de persoane, o sală de grupă pentru învățământ primar pentru un număr de 18 de copii, o sală de clasă pentru 24 de elevi și spațiile adiacente care asigură funcționarea conform legislației activității de învățământ primar.