Skip links

Servicii

Servicii complete de proiectare integrată și creativă pentru orice tip de construcții civile: investiție publică investiție privată

Studiu de fezabilitate, documentație pentru autorizarea lucrărilor de intervenții (SF, DALI)

Proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (PT+DDE, DTAC)

Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism respectiv a Avizelor

Analiză cost-beneficiu (ACB)

Ridicări topografice și studii geotehnice

Studii de preformanță energetică / Audit energetic

Expertiză tehnică

Asistență tehnică pe șantier