Skip links

Autorizație pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Autorizație pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat.

Autorizație pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Licență pentru proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.